KM orientering Linköpings OK

VO, Karstorp Vassbäcksvägen 2, Västervik

KM för Linköpings OK. För VO-medlemmar finns möjlighet att delta från 12.00, banor från vit till svart nivå.  

En digital lösning från Everday